Stuart Sampley Architect  |  Studio Tupelo  | Completed June 2017 | Photos: Casey Dunn
       
     
backcorner153405 1.jpg
       
     
air2153821.jpg
       
     
frontelev153878.jpg
       
     
frontelev153845.3.jpg
       
     
boatdock153462.jpg
       
     
bathroom153959.k.jpg
       
     
bedroom153774.k.jpg
       
     
kitchen1153503.k.jpg
       
     
kitchendetail153540.k.jpg
       
     
living1153690.k.jpg
       
     
longandthrough153619.k.jpg
       
     
materialsdetail153929.k.jpg
       
     
porch153567.k.jpg
       
     
  Stuart Sampley Architect  |  Studio Tupelo  | Completed June 2017 | Photos: Casey Dunn
       
     

Stuart Sampley Architect | Studio Tupelo | Completed June 2017 | Photos: Casey Dunn

backcorner153405 1.jpg
       
     
air2153821.jpg
       
     
frontelev153878.jpg
       
     
frontelev153845.3.jpg
       
     
boatdock153462.jpg
       
     
bathroom153959.k.jpg
       
     
bedroom153774.k.jpg
       
     
kitchen1153503.k.jpg
       
     
kitchendetail153540.k.jpg
       
     
living1153690.k.jpg
       
     
longandthrough153619.k.jpg
       
     
materialsdetail153929.k.jpg
       
     
porch153567.k.jpg